Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy może być udzielony:

  • w PLN,
  • na okres do 36 miesięcy,
  • z możliwością uzyskania karencji w spłacie kapitału, włącznie z opcją jednorazowej spłaty kapitału na koniec okresu kredytowania,
  • do wypłaty w jednej lub kilku transzach.

Maksymalna kwota kredytu zależy od Twoich potrzeb i możliwości płatniczych. Stosujemy elastyczne formy zabezpieczeń, takie jak:

  • Hipoteka,
  • Zastaw zwykły lub rejestrowy,
  • Przewłaszczenie,
  • Przelew wierzytelności,
  • Blokada środków na rachunku,
  • Poręczenie.

Oprocentowanie
Kredyt obrotowy jest oprocentowany wg  zmiennej stawki oprocentowania.

Dla kogo
Z kredytu możesz skorzystać jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą (jako osoba fizyczna, osoba prawna, lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej) od co najmniej 6 miesięcy.

Masz pytanie przejdź do zakładki kontakt